લાલબાઈ લગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલબાઈ લગાડવી

  • 1

    આગ સળગાવવી.