લાલામેહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલામેહ

  • 1

    એક પ્રકારનો પ્રમેહ.