લાલાયિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલાયિત

  • 1

    સ્વાદથી મોંમાં પાણીવાળું.

  • 2

    આતુર; ઉત્કટ.