લાલ ઘોડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ ઘોડી

  • 1

    દારૂ.