લાલ ટોપી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ ટોપી

  • 1

    ભયંકર ખૂની કેદી (તેને લાલ ટોપી પહેરવાની હોય છે તે પરથી).