લાલ બત્તી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ બત્તી

  • 1

    ભય કે ધોકાનું સૂચન કે નિશાન.