લાલ મોઢાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ મોઢાં કરવાં

  • 1

    પાન ખાવું.

  • 2

    યશ મળવો.