લાલ સાહેબ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાલ સાહેબ

  • 1

    ઇશ્કી માણસ.