લાળા ઊઠવા (અંતરમાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાળા ઊઠવા (અંતરમાં)

  • 1

    અતિશય બળતરા-ચિંતા થવી.