લાવરું નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાવરું નાખવું

  • 1

    ડાકું મારવું; કૂતરાએ કરડવું.

  • 2

    ગુસ્સામાં બોલવું-તડવું.