લાવરું ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાવરું ભરવું

  • 1

    ડાકું મારવું; કૂતરાએ કરડવું.

  • 2

    ગુસ્સામાં બોલવું-તડવું.