લાવલશ્કર લઈને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લાવલશ્કર લઈને

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક બધા પરિવાર તથા સરંજામ સાથે.