લીજીએ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીજીએ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો 'લેવું'નું વિધ્યર્થ રૂપ.