લીટી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીટી કરવી

  • 1

    પંક્તિઓ રચવી.

  • 2

    પંક્તિઓ મોઢે કરવી.