લીંટ આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીંટ આવવી

  • 1

    નાકમાંથી લીંટ બહાર આવવી, નીકળવી.