લીધેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીધેલ

ભૂતકૃદંત

 • 1

  'લેવું'નું ભૂ૰કૃ૰.

 • 2

  લીધેલ.

લીધેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીધેલું

ભૂતકૃદંત

 • 1

  'લેવું'નું ભૂ૰કૃ૰.

 • 2

  લીધેલુ.