ગુજરાતી

માં લીંબડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લીંબડી1લીંબુડી2

લીંબડી1

  • 1

    નાનો લીમડો.

  • 2

    લીમડાની જાતનું કોઈ પણ નાનું ઝાડ (જેમ કે મીઠી લીમડી).

ગુજરાતી

માં લીંબડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લીંબડી1લીંબુડી2

લીંબુડી2

  • 1

    લિંબુડી, લીંબોઈ.