લીલા ઝાડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીલા ઝાડા

  • 1

    લીલા રંગનો દસ્ત વારંવાર થવો તે (બાળકોનો એક રોગ).