ગુજરાતી

માં લીલી ઘોડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લીલી ઘોડી1લીલી ઘોડી2

લીલી ઘોડી1

  • 1

    ભાંગ.

ગુજરાતી

માં લીલી ઘોડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લીલી ઘોડી1લીલી ઘોડી2

લીલી ઘોડી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ભાંગ.

  • 2

    ભાંગનો કેફ.

મૂળ

લીલું+ઘોડી