લીલું ઘડપણ ભોગવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીલું ઘડપણ ભોગવવું

  • 1

    ઘડપણ છતાં જુવાન જેવો આનંદ કરવો-હોવો.