લીલે તોરણે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીલે તોરણે

  • 1

    કશુંય મેળવ્યા વગર (પરણવા આવ્યા હોય પણ પરણ્યા વગર પાછા જાય તેમ).