લીલ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લીલ વળવી

  • 1

    શેવાળ થવો.

  • 2

    બગડી જવું.