લોકબત્રીશી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોકબત્રીશી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લોકોમાં બોલાવું તે (વખાણ કે વગોવણી રૂપે) (લોકબત્રીસીએ ચડવું).