લોકશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોકશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સામાન્ય જનતા માટેનું શિક્ષણ આપતી અમુક જાતની એક શાળા.