લોચવાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોચવાઈ જવું

  • 1

    ગૂંચવાઈ પડવું.

  • 2

    લોચામાં-નુકસાનમાં ફસાઈ જવું.