લોચા પડતી વાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોચા પડતી વાત

  • 1

    ચોખવટ વગરની વાત.