લોચો કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોચો કાઢવો

  • 1

    ગરબડ ગોટાળો દૂર કરવો.

  • 2

    દેવું પતાવી દેવું.