લોચો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોચો પાડવો

  • 1

    તકરાર કે વાંધો નાખવો.