લોચો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોચો મારવો

  • 1

    લોચાથી પૂરવું-સીડવું.