લોટા ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટા ભરવા

  • 1

    (જમવાની તૈયારીમાં) લોટા પાણીથી ભરવા.

  • 2

    વારંવાર ઝાડો થવો.