લોટો ઊતરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટો ઊતરવો

  • 1

    ઝાડો થવો; દસ્ત ઊતરવો.