લોટો લઈને જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટો લઈને જવું

  • 1

    ટટ્ટી જવું; ઝાડે ફરવા જવું.