લોટ ચાટતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોટ ચાટતું કરવું

  • 1

    કંગાળ કે પાયમાલ કરવું.