લોઢ નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોઢ નાખવો

  • 1

    વાંધો કે તકરાર ઊભી કરવી કે થવી.