લોલ લૂંટાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોલ લૂંટાવી

  • 1

    ફજેતી થવી.