લોહીતરસ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીતરસ્યું

વિશેષણ

  • 1

    સામાનું લોહી રેડીને તેની દાઝ શમે એવું.