લોહીનો કોળિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીનો કોળિયો

  • 1

    દિલગીરીનું ખાવું.