લોહીનું પાણી કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીનું પાણી કરવું

  • 1

    કાળજાતૂટ મહેનત કરવી.