લોહીનું પાણી થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીનું પાણી થવું

  • 1

    લોહીવિકાર થવો; શરીર ફિક્કું પડી જવું.

  • 2

    ખૂબ મહેનત પડવી.