લોહીને માંસ એક થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીને માંસ એક થવાં

  • 1

    અતિશય મહેનતથી શરીર રગદોળાઈ જવું.