લોહીમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહીમાં હોવું

  • 1

    સ્વભાવ કે પ્રકૃતિ હોવી.