લોહી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહી આવવું

  • 1

    શરીરમાં લોહીનો ભરાવો થવો.

  • 2

    લોહી નીકળવું.