લોહી બળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લોહી બળવું

  • 1

    લાગણી થવી.

  • 2

    ચિંતા થવી.