લૂ વાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂ વાવી

  • 1

    ગરમ પવન વાવો.