ગુજરાતી

માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 12

1

પુંલિંગ

  • 1

    વર્ણમાળામાં ચાર અર્ધસ્વરોમાંનો ચોથો.

ગુજરાતી

માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: 12

2

અવ્યય

  • 1

    અને.

મૂળ

फा.