ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

1

પુંલિંગ

  • 1

    વર્ણમાળામાં ચાર અર્ધસ્વરોમાંનો ચોથો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં ની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

12

2

અવ્યય

  • 1

    અને.

મૂળ

फा.