વક્કર ખોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વક્કર ખોવો

  • 1

    હલકા પડવું; પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવી.