વક્કર ગુમાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વક્કર ગુમાવવો

  • 1

    હલકા પડવું; પ્રતિષ્ઠા ગુમાવવી.