વૃક્ષવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૃક્ષવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વૃક્ષોના ઉછેર ઇ૰ વિષેનું વિજ્ઞાન; 'સિલ્વિકલ્ચર'.