વખતસર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખતસર

અવ્યય

  • 1

    યોગ્ય વખતે.