વખતોવખત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વખતોવખત

અવ્યય

  • 1

    વારંવાર.